Liczba odwiedzin strony: 21772 Osób na stronie: 1
 

Adwokaci A. Ziaja-Pisula, R. Zugaj. JZP
Kancelaria adwokacka

 
 
Adwokaci A. Ziaja-Pisula, R. Zugaj. JZP
Kancelaria adwokacka
 
Pocztowa 16
40-002 Katowice
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 171 poz. 1430 - Szczegółowy tryb przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 8 września 2005 r.) Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa szczegółowy...
Monitor Polski 2000 Nr 32 poz. 657 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2000 r. o nadaniu orderu. (M.P. z dnia 18 września 2000 r.) Rej. 207/2000 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne...